Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2022

Publicerad 15.2.2022 15:15 | Uppdaterad 15.2.2022 15:16

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.12.2022 23:59

Kommunstyrelsen har beslutit om följande preliminära ordinarie sammanträdesdagar under 2022:

Onsdag 2.3.2022 kl 19.00
Onsdag 6.4.2022 kl 19.00
Onsdag 18.5.2022 kl 19.00 (bokslut)
Onsdag 15.6.2022 kl 19.00
Onsdag 31.8.2022 kl 19.00
Onsdag 21.9.2022 kl 19.00
Onsdag 5.10.2022 kl 18.00 (budgetseminarium)
Onsdag 2.11.2022 kl 19.00 (första budgetbehandling)
Onsdag 30.11.2022 kl 19.00 (andra budgetbehandling)
Onsdag 21.12.2022 kl 19.00

Datumen ovan kan ändras om skäl därtill föreligger.

Publicerad 15.2.2022
Uppdaterad 15.2.2022