Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023

Publicerad 26.1.2023 10:57

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.12.2023 23:59

Kommunfullmäktige beslöt om följande sammanträdesdagar under 2023:

Onsdag 5.4.2023 
Onsdag 7.6.2023 
Onsdag 27.9.2023 
Onsdag 15.11.2023
Torsdag 7.12.2023

Sammanträdena inleds klockan 19.00 och hålls i Lumparlands skolas matsal.

Publicerad 26.1.2023
Uppdaterad 26.1.2023