Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2019

Publicerad 28.1.2019 11:27

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 20.1.2020 23:59

Datumen kan ändras om skäl därtill föreligger. Detta är preliminära datum för planeringsändamål.

Publicerad 28.1.2019
Uppdaterad 28.1.2019