Kommunfullmäktige- och kommunstyrelsesammanträden flyttas

Publicerad 2.3.2021 11:32

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 28.4.2021 23:59

Med anledning av de beslut som landskapsregeringen och Statsrådet tagit de senaste dagarna med bland annat undantagsförhållanden till den 28 mars samt det faktum att spridningen av coronaviruset inte ännu ser ut att ge med sig på Åland, har både kommunfullmäktigeordföranden och kommunstyrelseordföranden beslutat meddela att kommunstyrelsesammanträdet den 10 mars flyttas till den 31 mars och kommunfullmäktigesammanträdet den 17 mars flyttas till den 21 april. Det planerade kommunstyrelsesammanträdet den 7 april flyttas till den 28 april.

Publicerad 2.3.2021
Uppdaterad 2.3.2021