Byggnads- och miljönämndens sammanträdesdagar 2022

Publicerad 26.1.2022 15:36

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.12.2022 23:59

Byggnads- och miljönämnden sammanträder enligt följande:

Tisdag 15.2
Tisdag 15.3
Tisdag 19.4
Tisdag 17.5
Tisdag 14.6
Tisdag 16.8
Tisdag 20.9
Tisdag 18.10
Tisdag 15.11
Tisdag 13.12

Sammanträdena börjar normalt kl. 18.30.

Sammanträdesplats är normalt Kommungården i Söderby, Lemland. Sammanträdesplatsen kan också vara någon annan lokal.

Om behov uppstår kan ytterligare sammanträden hållas eller datum ändras.

Publicerad 26.1.2022
Uppdaterad 26.1.2022