Beviljade bygglov av Byggnads- och miljönämnden 23.3.2021

Publicerad 30.3.2021 14:25 | Uppdaterad 30.3.2021 14:26

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 4.5.2021 23:59

Tillkännagivandet finns att ta del av som bilaga.

Publicerad 30.3.2021
Uppdaterad 30.3.2021