Beviljade bygglov av Byggnads- och miljönämnden 19.3.2019

Publicerad 25.3.2019 10:20

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 2.5.2019 23:59

Tillkännagivandet finns att ta del av i menyraden.

Publicerad 25.3.2019
Uppdaterad 25.3.2019