Beviljade bygglov av Byggnads- och miljönämnden 19.2.2019

Publicerad 25.2.2019 12:21

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 4.4.2019 23:59

Tillkännagivandet 25.2.2019 finns att ta del av i menyraden.

Publicerad 25.2.2019
Uppdaterad 25.2.2019