HeaderImage

Kultur & Fritid

Det är ett aktivt föreningsliv i kommunen och många är engagerade i de olika föreningarna. Alla är välkomna att delta i de olika aktiviterna som ordnas i kommunen.
Det är en fantastisk natur och att ströva i skog och mark finns det många möjligheter till.
Det finns även ett gym i ungdomslokalen Furuborg dit du kan lösa ut en "tagg" så att du kan fara dit när du vill träna.