HeaderImage

Lumparland

-Kommunen som är närmare än du tror

Lumparland ligger ca 30 km österut från Mariehamn och är fasta Ålands minsta kommun med en landyta på 36 km2. I kommunen bor ca 400 invånare fördelade på byarna Klemetsby, Lumparby, Norrboda, Lumpo, Krogstad, Svinö och Skag. I Klemetsby som är kommunens centrum ligger affären, posten, skolan, daghemmet och kyrkan. I kommunen erbjuds barnen dagis och skolgång upp till sjätte klass och för pensionärerna finns effektiverat serviceboende.
Idag är jordbruk och turism de viktigaste näringarna, men även en viss småföretagsamhet förekommer.

Från andra hälften av 1800-talet fram till första världskriget kom en stor del av lumparlänningarna i kontakt med sjöfarten. Bondeseglationen blomstrade och ett flertal fartyg byggdes i socknen.

Bland hagmarksmiljöerna förtjänar särskilt Långvikshagen i Klemetsby att nämnas.

I kommunen verkar konstnären Guy Frisk och författaren Leo Löthman.

Lumparlands förvaltningsstadga kan du läsa här.

Statistiska uppgifter om Lumparland:

Areal (land): 36,3 km2
Areal (land+vatten): 87,0 km2
Befolkning (31.12.2017): 395 inv.
Befolkningstäthet: 10,9 inv/km

0-14 år            63
18-64 år          228
65+ år            104

Byarnas befolkning  2016                2017

Lumparland                385                  395      
Klemetsby                   121                    121                  
Krogstad                      29                      36            
Lumparby                     85                      87
Lumpo                         41                      43
Norrboda                      42                      42
Skag                           11                       11
Svinö                           54                       54
Övriga                          2                         1

Statistikkälla: ÅSUB