HeaderImage

Infobladet

Vad händer i Lumparland?

Infobladet

Utgivning                Deadline

Materialet till infobladet mailas till: infobladet@lumparland.ax

Utgivning                           Deadline
4 december                       24 november
2 januari (tisdag) 2018       22 december 2017
5 februari                          26 januari
5 mars                              23 februari
3 april (tisdag)                   23 mars
7 maj                                26 april OBS! Torsdag.
4 juni                                25 maj
2 juli                                 22 juni
6 augusti                           27 juli
3 september                      24 augusti
1 oktober                          21 september
5 november                       26 oktober
3 december                       23 november
7 januari 2019                   28 december 2018

 

 

Priser för annonsering i Lumparlands infoblad:

1/1 sida 25,00 €
1/2 sida 14,00 €
1/4 sida   9,00 €

E-mail till infobladet
Personer, allmännyttiga samfund och företag i Lumparland får avgiftsfritt införa en (1) annons (1/4 sida) per infoblad.
Kommunen förbehåller sig rätten att besluta om en annons eller skrivelse publiceras.