HeaderImage

Infobladet

Vad händer i Lumparland?

Infobladet

Utgivning                Deadline

Materialet till infobladet mailas till: infobladet@lumparland.ax

2 januari                  23 december 2016
6 februari                 27 januari
6 mars                     24 februari
3 april                      24 mars
2 maj                       21 april
5 juni                       26 maj
3 juli                        23 juni
7 augusti                  28 juli
4 september              25 augusti
2 oktober                  22 september
6 november               27 oktober
4 december               24 november
2 januari 2018           22 december

 

 

Priser för annonsering i Lumparlands infoblad:

1/1 sida 25,00 €
1/2 sida 12,00 €
1/4 sida   9,00 €

E-mail till infobladet
Personer och företag i Lumparland får avgiftsfritt införa en (1) annons (1/4 sida) per infoblad.
Allmännyttiga samfund på Åland får avgiftsfritt införa en (1) annons (1/4 sida) per infoblad.
Kommunen förebehåller sig rätten att besluta om en annons eller skrivelse publiceras.