HeaderImage

Infobladet

Vad händer i Lumparland?

Infobladet

Utgivning                Deadline

Materialet till infobladet mailas till: infobladet@lumparland.ax

Utgivning                           Deadline
7 januari 2019                   28 december 2018
4 februari                          25 januari
4 mars                              22 februari
1 april                               22 mars
6 maj                                26 april
3 juni                                24 maj
1 juli                                 21 juni
5 augusti                           26 juli
2 september                      23 augusti
7 oktober                          27 september
4 november                       25 oktober
2 december                       22 november
6 januari 2020                    27 december

 

 

 

Priser för annonsering i Lumparlands infoblad:

1/1 sida 25,00 €
1/2 sida 14,00 €
1/4 sida   9,00 €

E-mail till infobladet
Personer, allmännyttiga samfund och företag i Lumparland får avgiftsfritt införa en (1) annons (1/4 sida) per infoblad.
Kommunen förbehåller sig rätten att besluta om en annons eller skrivelse publiceras.