HeaderImage

Ekonomi

Kommunens ekonomi grundar sig på en årlig budget som fullmäktige godkänner. Fullmäktige tar också beslut om en ekonomiplan för minst fyra år framåt. De beslutar även om kommunens inkomst- och fastighetsskatt. 

Kommunens inkomstskattesats för år 2017 är 19,50 %

Fastighetsskatt
- allmän fastighetsskatt: 0,60 %
- för stadigvarande boende: 0,00 %
- för övriga bostadsbyggnader: 0,90 %
- för allmännyttiga samfund: 0,00 %