HeaderImage

Ekonomi

Kommunens ekonomi grundar sig på en årlig budget som fullmäktige godkänner. Fullmäktige tar också beslut om en ekonomiplan för minst 2 år framåt från budgetåret. De beslutar även om kommunens inkomst- och fastighetsskatt. 

Kommunens inkomstskattesats för år 2018 är 19,50 %.

Fastighetsskatt
- allmän fastighetsskatt: 0,60 %
- för stadigvarande boende: 0,00 %
- för övriga bostadsbyggnader: 0,90 %
- för allmännyttiga samfund: 0,00 %