HeaderImage

Anslagstavlan

8 augusti 2018

Begränsad framkomlighet längs Lemlandsvägen

Fr.o.m. 13.8 och cirka 3 veckor framåt är framkomligheten begränsad längs Lemlandsvägen.

Mer information i trafikmeddelandet från Ålands Landskapsregering (länk).

Se fler inlägg»