HeaderImage

Lumparland

-Kommunen som är närmare än du tror

Lumparland ligger ca 30 km österut från Mariehamn och är fasta Ålands minsta kommun med en landyta på 36 km2. I kommunen bor ca 400 invånare fördelade på byarna Klemetsby, Lumparby, Norrboda, Lumpo, Krogstad, Svinö och Skag. I Klemetsby som är kommunens centrum ligger affären, posten, skolan, daghemmet och kyrkan. I kommunen erbjuds barnen dagis och skolgång upp till sjätte klass och för pensionärerna finns effektiverat serviceboende.
Idag är jordbruk och turism de viktigaste näringarna, men även en viss småföretagsamhet förekommer.

Från andra hälften av 1800-talet fram till första världskriget kom en stor del av lumparlänningarna i kontakt med sjöfarten. Bondeseglationen blomstrade och ett flertal fartyg byggdes i socknen.

Bland hagmarksmiljöerna förtjänar särskilt Långvikshagen i Klemetsby att nämnas.

I kommunen verkar konstnären Guy Frisk och författaren Leo Löthman.

Lumparlands förvaltningsstadga kan du läsa här.

Statistiska uppgifter om Lumparland:

Areal (land): 36,3 km2
Areal (land+vatten): 87,0 km2
Befolkning (31.12.2015): 398 inv.
Befolkningstäthet: 9,1 inv/km

0-17 år            85
18-29 år          29
30-64 år         181
65+ år            103

Byarnas befolkning  2015

Lumparland                398
Klemetsby                   133
Krogstad                      31            
Lumparby                     85
Lumpo                         41
Norrboda                      37
Skag                           10
Svinö                           57
Övriga                          4

Statistikkälla: ÅSUB