HeaderImage

Lumparland

-Kommunen som är närmare än du tror

Lumparland ligger ca 30 km österut från Mariehamn och är fasta Ålands minsta kommun med en landyta på 36 km2. I kommunen bor ca 400 invånare fördelade på byarna Klemetsby, Lumparby, Norrboda, Lumpo, Krogstad, Svinö och Skag. I Klemetsby som är kommunens centrum ligger affären, posten, skolan, daghemmet och kyrkan. I kommunen erbjuds barnen dagis och skolgång upp till sjätte klass och för pensionärerna finns effektiverat serviceboende.
Idag är jordbruk och turism de viktigaste näringarna, men även en viss småföretagsamhet förekommer.

Från andra hälften av 1800-talet fram till första världskriget kom en stor del av lumparlänningarna i kontakt med sjöfarten. Bondeseglationen blomstrade och ett flertal fartyg byggdes i socknen.

Bland hagmarksmiljöerna förtjänar särskilt Långvikshagen i Klemetsby att nämnas.

I kommunen verkar konstnären Guy Frisk och författaren Leo Löthman.

Lumparlands förvaltningsstadga kan du läsa här.

Statistiska uppgifter om Lumparland:

Areal (land): 36,3 km2
Areal (land+vatten): 87,0 km2
Befolkning (31.12.2016): 385 inv.
Befolkningstäthet: 10,6 inv/km

0-17 år            73
18-64 år          210
65+ år            102

Byarnas befolkning  2015                2016

Lumparland                398                  385      
Klemetsby                   133                    121                  
Krogstad                      31                      29            
Lumparby                     85                      85
Lumpo                         41                      41
Norrboda                      37                     42
Skag                           10                       11
Svinö                           57                       54
Övriga                          4                         2

Statistikkälla: ÅSUB