HeaderImage

Lumparlands kommun

- Kommunen närmare än du tror

Välkommen till Lumparland!

som fr o m 13 oktober 2017 är en tobaksfri arbetsplats

Lumparland ligger ca 30 km österut från Mariehamn och är fasta Ålands minsta kommun med en landyta på 36 km2. I kommunen bor ca 400 invånare fördelade på byarna Klemetsby, Lumparby, Norrboda, Lumpo, Krogstad, Svinö och Skag. Klemetsby är kommunens centrum, där ligger affären, posten och kyrkan. I kommunen erbjuds barnen dagis och skolgång upp till sjätte klass och för pensionärerna finns effektiverat serviceboende. 

I Lumparland möts gammalt och nytt.

De äldsta väderkvarnarna är lika gamla som kyrkan. Ett exempel på gammal genuin byggnation utgör den lilla boden med källarvåning invid vägen i Lumparby. Högst bland bergen är Lumpokasen med sin milsvida utsikt. Det har sagts att man härifrån vid klart väder kan räkna kyrktornen i sju socknar i det åländska landskapet. 

 

Aktuellt

Arvodesutbetalning / förtroendevalda

Arvodena för 2018 betalas ut 31.12.2018. Vänligen skicka in era skattekort till löneräknaren senast fredag 21.12.2018 på adress: sofi.lundberg@lumparland.ax

Vattenavstängning

Meddelande till vattenabonnenter i Lemland och Lumparland:

Planerad vattenavstängning, tisdag 18 december 2018, kl. 12.00 - 15.00 p.g.a reparationsarbeten på huvudvattenledningen.

Ålands Vatten Ab

Detta gäller vid samtliga vattenavstängningar: Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden, vilket innebär att du inte ska lämna kranar öppna eller utföra egna arbeten på ledningar. Tänk på att vattnet kortvarigt kan vara missfärgat efter en avstängning. Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.

Informationsmöte om kommunindelningsutredningen

Onsdagen den 21 november hölls ett gemensamt informations- och diskussionsmöte med Lemland och Lumparlands invånare om kommunindelningsutredningen mellan Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland och Lumparland – ”södra Åland”.

Kommunindelningsutredarna Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson presenterade utgångspunkterna för kommunindelningsutredningen och lyssnade på våra synpunkter:
• Vad fungerar bra i den nuvarande kommunen?
• Vilka tjänster och funktioner är viktiga att bevara lokalt?
• Vilka utvecklingsbehov finns det i kommunen?
• Vilka förhoppningar och rädslor väcker en kommunsammanslagning?

Landskapsregeringens lagförslag om reform av kommunstrukturen på Åland finns att läsa på adressen: https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/ny-kommunindelning.

Paustiderna på Ängösundslinjen

Från och med årsskiftet 2018/2019 utökas paustiderna med två nya 1-timmespauser (13:30 - 14:30) onsdagar jämna veckor. Pauserna är avsedda bland annat för service- och säkerhetsövningsändamål. Landskapsregeringen kommer att uppdatera skyltningen inom den närmaste framtiden.

Paus i Ängö Mån-Sön, Helgdag
11:00-11:30
13:30-14:30 (endast onsdagar jämna veckor)
19:00-19:30
22:00-06:00

Information om fastighetsbeskattningen

Skatteförvaltningen har inkommit med information om fastighetsbeskattningen 2018.

- Läs mer genom att följa denna länk.

Ålands Vatten Ab:s uppmaning till sparsam vattenanvändning

Den mycket torra och varma sommaren har gjort att vi närmar oss uttagsgränserna för våra vattentäkter på Åland, och det finns anledning att vara sparsamma med vår vattenanvändning för att minska riskerna för en akut situation med vattenbrist.

Tips på vattensparande åtgärder i vardagen:

- Stäng av kranen när du borstar tänderna.
- Duscha istället för att bada, och korta gärna ner duschtiden.
- Stäng av vattnet i duschen när du schamponerar eller tvålar in dig.

- Undvik att diska under rinnande vatten. Använd en balja eller diskhon.

- Kör enbart fulla disk- och tvättmaskiner.

- Laga eventuella droppande kranar och rinnande toaletter. Även små läckor förbrukar mycket vatten.

- Undvik att tvätta bilen, eller använd en biltvätt som återanvänder vattnet

Tips på vattensparande åtgärder i trädgården:

- Anlägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar just nu. Gör det hellre från oktober och framåt.

- Avstå från att vattna i trädgården, alternativt så kan ni spara regnvatten i tunnor och använda till vattning.

- Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.