HeaderImage

Momsfri socialservice

 

Du är berättigad till momsfri social service om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom, handikapp, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till behov av hjälp. Din inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte någon roll.

Servicen kan vara till exempel städning, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden.

Kontakta själv de företag varifrån du vill köpa servicetjänster. Se nedan de godkända företagen.

Företaget gör upp ett serviceavtal med dig. Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets representant att din handlingsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel läkarintyg. Då servicevtalet skrivs, är det viktigt att också göra upp en serviceplan, där ditt servicebehov framgår; hurdana tjänster samt hur ofta du behöver dem. Serviceavtal och serviceplan är en förutsättning för att erhålla momsfri socialservice. Företaget hjälper dig med detta.

Då dessa kriterier är fyllda kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens andel av fakturan är caen fjärdedel, vilket betyder att du får en betydande inbesparing. Dessutom kan du som kund utnyttja hushållsavdraget via din skattedeklaration.

Godkända företag för momsfri socialservice i Lumparlands kommun

 

De företag som erbjuder hemservice som sociala tjänster skall anmäla sin verksamhet till den kommun där företagen är verksamma. Då övervakas verksamheten av de sociala myndigheterna. Företaget måste också ha en plan för egenkontroll. Företag som vill bli godkänd producent skall lämna in en ansökningsblankett.

Företag som är godkända är följande:

Hjördis Dammvippa, tel 040-761 6744, e-post: dammvippan@hjordis.ax
Hjälpredan Sanne, tel 0457-385 1659, e-post: nilsas.susanne@aland.net
Larisas hemstäd, tel 0457-344 6877, e-post: larisa6304@gmail.com
Björkkö Ab, tel 0400-286 383, e-post: info@bjorkko.ax, webbplats: www.bjorkko.ax
Folkhälsans Hemtjänst och hemsjukvård, tel 0457-345 6250,
e-post: jenny.sporre@folkhalsan.ax, webbplats: www.folkhalsan.fi