HeaderImage

Missbrukarvård

Lumparlands kommun anlitar Alkohol- och drogmottagningen i Mariehamn, Styrmansgatan 2 A, tel: +358 (0)18 531 720. För klienten är servicen avgiftsfri.

Behandlingshemsvård kan man få vid Pixnekliniken. Dit kommer man via Alkohol- och drogmottagning, socialkansliet i Lumparland eller man kan också själv kontakta Pixnekliniken tel: +358 40 650 8112 eller +358 40 650 8113 (chef för missbrukarvården).
I särskilda fall kan missbrukarvård även anordnas på andra ställen på fastlandet eller i Sverige. 

För ytterligare information kontakta socialsekreteraren tel: +358 (0)18-359022.