HeaderImage

Barnfamiljer

Kommunen erbjuder barnfamiljer

- Hemvårdsstöd till dess att yngsta barnet fyller 3 år och inte har kommunal barnomsorg
- Barnomsorg på Daghemmet Videungen och Myrstacken för alla barn
- Förskola för 6-åringar
- Eftermiddagsvård för barn i årskurs 1-2