HeaderImage

Äldreomsorg

Lumparlands kommun erbjuder dig olika former av hjälp och stöd både i hemmet och vid Kapellhagen. Kommunen har en väl utbyggd äldrevård.


Besöksadress: Kapellhagen
Prästgårdsvägen 1-3
22630 Lumparland

Telefon, ledande närvårdare: (018) 359 042
Hemservicens mobiltel.: 0457 313 5568
e-post: kapellhagen@lumparland.ax


Stödtjänster

Du kan beviljas olika typer av stödtjänster efter individuell behovsprövning som utreder vilken typ av stödtjänster du har rätt till.

A) Färdtjänst (Transportservice)

Det finns två olika typer av färdtjänst. Du kan få färdtjänst antingen enligt socialvårdsförordningen eller, om du har funktionshinder, enligt handikappservicelagen.


Kontakta socialsekretaren per tel. 359 022 måndag - torsdag för ytterligare information.

B) Matservice

Du kan få hemtransport av lunchmat (á 7,50 €) från kommunens kök alternativt besöka Kapellhagen för lunch (á 6,50 €) ca kl. 11.30. Matlista för luncherna veckovis finns i kommunbladet och på kommunens hemsida samt kan fås från Kapellhagen. Lunchbeställningen bör göras två dagar i förväg för att kunna planera portionsantalet.
Alternativt kan färdiga rätter handlas hem från butik.

Hemservicepersonalen kan även tillreda enklare måltider då detta finns med i den individuella vård- och serviceplanen.

I samband med morgon- och/eller tillsynsbesök kan personal tillreda morgon- och/eller mellanmål, och/eller kvällsmål samt hjälpa med att värma mat.

 

För ytterligare information kontakta ledande närvårdaren tel. 359 042

C) Trygghetstelefon

Trygghetstelefon är avsedd för personer som bor hemma och riskerar att falla eller annars känner sig otrygga. Med trygghetstelefonen kan du kalla på hjälp, vilket ökar tryggheten i hemmet.

När du trycker på alarmknappen ringer det hos hemservicepersonalen och du kan tala med personalen där och du ordnas den hjälp du behöver.

Installation av telefonen bekostas av kommunen medan du själv, via din telefonräkning, betalar en månadsavgift om ca 30 €.

För de som bor på Kapellhagen ingår larmet i grundavgiften 40,- €/månad.

För ytterligare information, kontakta socialsekreteraren på tel 359 022.

Hemservice

 

Du kan få hjälp av hemservicen med dina dagliga sysslor i hemmet när du bor hemma och din funktionsförmåga är försämrad pga ålder, sjukdom eller handikapp.

Hemvården kan gälla måltider, omvårdnad, hygien, bad/dusch, toalettbesök, på- och avklädning, klädvård, bäddning, inköp/ärenden, sysselsättning/sociala kontakter och följeslagare.

Vilken hjälp du kan få bedöms individuellt enligt dina behov. Ledande närvårdaren gör upp en vårdplan med dig/dina anhöriga om den service som behövs. Vårdplanen ses över minst en gång var 6:e månad.

På samma sätt som serviceplanen för kommunens service ska en vårdplan göras för den medicinska vård du erhåller från ÅHS. Din läkare är ansvarig för att den vårdplanen görs.

Avgiften för hemservice baseras på ditt individuella servicebehov och dina inkomster.

Du kan nå hemservicen dygnet runt alla dagar i veckan per telefon 359 042.
Vid övriga frågor kontakta ledande närvårdaren tel. 359 042.

Personlig hygien

Via hemservicen kan du få hjälp att med att klara av att upprätthålla din personliga hygien genom t.ex. morgontvätt, insmörjning, tandborstning, rakning, hårläggning och nagelklippning.

Du kan också få hjälp med att duscha antingen i hemmet eller vid besök på Kapellhagen.

Klädvård

 

Din vardagstvätt kan tvättas antingen hemma eller på Kapellhagen. Gällande fintvätt som t.ex. gardiner, mattor m.m. hänvisas till närstående eller privata serviceproducenter.

Uppköp och ärenden

Du kan få hjälp med vardagsinköp i den lokala butiken en gång i veckan. Antingen beställer du själv dina varor från affären eller så ger du en inköpslista till hemservicepersonalen.

Följeslagare till läkare kan du få om du underrättar personalen i god tid, om du inte kan ordna läkarbesöket med hjälp av anhöriga eller någon annan närstående.
Övriga ärenden så som bankärenden får du sköta själv via anhöriga eller din intressebevakare, som magistraten har utsett.

Rekommendationer för trivsel och gott samarbete

• Ta emot de hjälpmedel som behövs i vården (t.ex. lyftanordningar), så att hemservicepersonalen kan arbeta ergonomiskt
• Rök inte inne under den tid som hemservicepersonalen är på besök
• Håll sällskapsdjur som är hotfulla i ett stängt rum under tiden för hembesöket
• För personalens arbetsmiljö önskar vi att du inte är påverkad av rusmedel under hembesöket.

Effektiverat serviceboende Kapellhagen


Kapellhagen är ett effektiverat serviceboende (ESB). Ett effektiverat serviceboende är avsett för personer som inte behöver sjukvård på sjukhusnivå, men som behöver mera vård än vad hemvården kan erbjuda i hemmet.

På Kapellhagen hyr du en lägenhet med toalett och dusch. Här finns personal dygnet runt.

Det finns 11 lägenheter, varav 10 ettor och en tvåa. I dessa är det endast säng och nattduksbord som ingår i hyran. Där får du möblera enligt eget önskemål, men undvik gärna mattor pga fallrisken. Varje rum kan ha egen telefon.

Kapellhagen har en hemliknande miljö. Där finns möjlighet till aktiviteter, utevistelse och social samvaro samt gemenskap med andra i liknande situation som din egen.

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för sjukvård och medicinsk vård på Kapellhagen.

På Kapellhagen väljer du den måltidsservice som passar dig enligt följande; morgonmål, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål.

Var och en har med sig sina personliga kläder, egna sängkläder och hygienartiklar. Vi erbjuder även städservice och klädvård.

Servicen på Kapellhagen baseras på en humanistisk grundsyn där du som individ är viktig och dina synpunkter är av stort värde när det gäller utformningen av din vistelse där.

För boendet på Kapellhagen betalar var och en hyra, måltidsavgifter, tvätt av kläder samt hemserviceavgift.

För hyran kan bostadsbidrag sökas hos FPA, med en kopia av hyreskontraktet.

Gällande dina omkostnader för vårdbehovet kan vårdbidrag sökas från FPA, efter att du av din vårdare fått ett C-läkarintyg över ditt vård- och hjälpbehov.

Det är även möjligt att boka bastutid vid Kapellhagen.
Frågor kan du ställa till ledande närvårdaren på Kapellhagen tel. 359 042.

Hjälpmedel kan du låna/hyra från ÅHS hjälpmedelscentral med en betalningsförbindelse från läkare.

Institutionsvård

 

Lumparland har två platser på Oasen boende- och vårdcenter i Jomala för personer med behov av större sjukvårdsinsatser och vårdbehov än vad Kapellhagen kan erbjuda.

För ytterligare information vänligen se Oasens hemsida www.oasen.ax eller kontakta socialsekretararen per tel. 359 022.

Närståendevård

 

Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person i den vårdbehövandes hem med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Närståendevård avser alltid hjälp med den egna personliga vården och omsorgen, utöver att uträtta ärenden utanför hemmet.

Den som har närståendevård kan också komma på dagvård, vilket inkluderar lunch, kaffe, aktivitet, social samvaro och bad/dusch.

Anhöriga eller annan som vårdar äldre, handikappade eller långtidssjuka i hemmet kan söka närståendestöd genom att fylla i ansökningsblanketten som finns på kommunens hemsida eller hämtas från kommunkansliet.

Stöd för närståendevårdaren består av ett beskattningsbart vårdarvode, kompletterande hälso- och socialvårdstjänster till den vårdbehövande samt avlastning för närståendevårdaren. Närståendevårdaren är olycksfallförsäkrad av kommunen.

Kriterier för närståendevård
Ett C-läkarintyg bifogas ansökan och ett hembesök görs från socialkansliet.

Avlastning

Kommunen erbjuder möjlighet till avlastning för närståendevårdare, så att avlastningen ingår i avtalet om närståendevård. Avlastningen sker valbart genom att anlita en annan närstående, som ersätts av kommunen, via ett privat företag som erbjuder momsfri socialvård eller vid Oasen boende- och vårdcenter.

Behovet av avlastning meddelas socialkansliet per tel. 359 022.

 

Momsfri socialservice

 

Du är berättigad till momsfri socialservice om det har kostaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Sjukdom, ålderdom, återhämtning från sjukdom eller skada kan vara orsaker till hjälpbehovet.

Mer information: "Momsfri socialservice"