HeaderImage

Tomter och bostäder

Bostadstomter
Kommunen har för tillfället inga lediga bostadstomter. Arbete pågår dok för att skapa nya bostadstomter. Kolla gärna in det privata utbudet.

Industritomter
Kommunen har för tillfället inga lediga industritomter.

Hyresbostäder
Kommunen har 12 st hyreslägenheter på Kapellhagen området. För närvarande är alla uthyrda. För tilläggsinformtion kontakta kommunkansli tel: +358 (0)18 35900