HeaderImage

Snöplogning

Kommunen tillhandahåller mot en avgift snöplogning av privata tillfartsvägar och infarter.

Villkor för att plogningen ska utföras

- Kommunen plogar tillfartsvägar och infarter åt bosatta inom kommunen.
- Vändplan för traktor och plog bör finnas.
- Väg, infart och vändplan skall vara utmärkta med plogkäppar.
- Det ska vara fritt från sly och överhängande kvistar och grenar (under 4 meter).
- Den som beställer plogning ansvarar för att anordningar som kan skadas, t.ex. staket och dylikt märks ut så att plogaren kan iaktta nödvändig försiktighet.

Plogningen utförs enligt följande

- Plogaren inleder plogning då ca 10 cm snö har fallit vid normalt snöande eller då omständigheterna det påkallar vid snöoväder (vägar yr igen o.d.).
- I första hand plogas uppsamlingsvägar.
- Önskemål om tidpunkt för plogning tillgodoses i mån av möjlighet.

Kontakta Byggnadstekniska kansliet för närmare information.