HeaderImage

Brand och räddning

Kommunen är skyldig att upprätthålla beredskap för räddningsinsatser som gör det möjligt att effektivt bedriva operativ räddningsverksamhet i kommunen samt ansvara för en förebyggande verksamhet och vid behov ge råd och information.

Lumparlands kommun är medlem i Räddningsområde Ålands Landskommuner (RÅL) där sammanlagt nio kommuner (Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö) boöder en gemensam räddningsmyndighet.

Arbetet administeras genom en gemensam nämnd, där varje avtalskommun har en egen representant. Det dagliga arbetet sköts av räddningschef och brandinspektör som har sin huvudbas i Jomala kommunkansli.

Huvuduppgiften för räddningsmyndigheten är att planera, leda och övervaka brand- och räddningsväsendet och handha ärenden vilka berör brand och befolkningsskyddet i avtalskommunerna.

De åtta stjärnuddarna i Räddningsområde Ålands landskommuners vapen står för kunskap, lojalitet, mod, omtanke, skicklighet, takt, uppmärksamhet och uthållighet.

Räddningschef
Lennart Johansson
Tel: +358 18 329132
Mobiltel: +358 457 522 1630
e-mail: lennart.johansson@jomala.ax

Brandinspektör
Thomas Mattsson
Tel: +358 18 329175
Mobiltel: +358 40 828 1640
e-mail: thomas.mattsson@jomala.ax

Den lokala släckningsverksamheten sköts av LuFBK.