HeaderImage

Avfallshantering

Lumparlands kommun är medlem i Ålands Miljöservice (MISE) och de ansvarar för avfallshanteringen i kommunen. Om du har frågor om sophanteringen ska du kontakta MISE. Läs mer om sophantering och avgifter på deras hemsida.

I Klemetsby finns en obemannad återvinningsstation dit du kan föra sorterat avfall och restavfall. Kontakta MISE för att få en nyckel till stationen.