HeaderImage

Lumparsund

Gammal naturlig segelled mellan Lemland och Lumparland

Bo & Miljö

Lumparlands kommun välkomnar alla som vill flytta till kommunen och står till tjänst med att berätta om vad som behövs när du vill börja bygga. Här presenteras information om kommunalteknik, väg-, vatten- och avloppsfrågor, samt hur man gör för att ansöka om byggnadslov.

Med anledning av sammanslagning av de byggnadstekniska sektorerna i Lumparland och Lemland fr.o.m. den 1.1.2012 meddelar vi följande;

Som byggnads- och miljöinspektör fungerar Johan Willstedt.
Han arbetar måndag, tisdag, torsdag och fredag i Lemland. Onsdagar arbetar han i Lumparland. Willstedt är anträffbar per telefon enligt följande;

- Onsdag                 tel. +358 (0)18 359 024
- Övriga vardagar     tel. +358 (0)18 349 432
- Mån-Fre                GSM +358 (0)457-342 5275

Byggnads- och miljöinspektören har i Lumparland hand om bl.a bygglov, bygganmälningar, avloppstillstånd (enskilda anläggningar), planläggning,...

Som teknisk chef fungerar Petter Ekman. Hans fasta arbetsplats finns i Lemland.
Ekman är anträffbar via dessa telefonnummer;

tel. +358 (0)18 349 433
mobiltel. +358 (0)457-313 5250

Tekniska chefen har i Lumparland bl.a. hand om byggnader, hyreshus, vägar, vatten o avlopp (kommunalt) idrotts- och friluftsanläggningar...

Som kommuntekniker fungerar Niklas Eriksson. Hans fasta arbetsplats finns i Lemland.
Eriksson är anträffbar via dessa telefonnummer;

tel. +358 (018) 349 426
mobiltel. +358 (0)457-524 4335

Byggnadstekniska kansliet i Lemland betjänar både Lemland och Lumparland.

- Mån-Fre              tel. +358 (0)18 349 430

Även Lemlands och Lumparlands tekniska servicepersonal har sammanförts till en grupp. Journummer vid störningar utom arbetstid +358 (0)457-343 5333.