HeaderImage

Lumparlands skola


Lumparlands skola är en liten skola med ca 30 elever fördelade i åldersintegrerade klasser, åk 1-2, åk 3-4 och åk 5-6. Vi arbetar med självständigt elevarbete.

Vårt mål är att eleverna ska respektera varandra, visa ett positivt intresse och öppenhet samt visa hänsyn och uppföra sig väl.
 
Skolans arbetsplan hittar du här.
 
Efter åk 1-6 går kommunens elever i Kyrkby Högstadieskola, KHS, i Jomala. Där går barn från hela Södra Ålands Högstadiedistrikt. Till distriktet hör kommunerna Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland och Lumparland.

Nuvarande skolhus byggdes 1958. En om- och tillbyggnad av skolan gjordes under läsåret 1998-99. Till skolstarten hösten 1999 har den nya skolan tagits i bruk. Lumparlands skola firade 120 årsjubileum i oktober 1998.

Mera om skolans historia kan läsas i vår historik.  
 
Mera om skolans stadgar kan läsas i vår skolstadga.