HeaderImage

Välkommen till oss

Daghemmet i Lumparland

 

Barnomsorg

I Lumparland finns ett daghem, Videungen. Här bedrivs även förskoleverksamhet för 6-åringar (20 timmar/vecka) samt fritidsverksamhet för elever från årskurserna 1 och 2.

Vi har öppet vardagar mellan kl. 7:00-17:00 

Ansökan om barnomsorgsplats kan göras när som helst under året, dock senast två månader innan man behöver platsen. Akut (t.ex. efter arbetslöshet) kan ansökan göras senast två veckor innan platsen behövs.

Barnomsorgsansökan

Avgift för plats på daghem bestäms enligt familjens storlek och inkomst och betalas i form av en månadsavgift. Avgiften fastställs för ett verksamhetsår i taget men uppbärs för högst 11 månader. För barn med skoluppskov uppbärs ingen avgift.

Barnomsorgsansökan

Barnomsorgsavgifter

För ytterligare information kontakta socialsekreteraren tel. +358 (0)18 359 022.