HeaderImage

Lumparlands skola

och daghemmet Videungen

Barn & Skola

I kommunen finns ett daghem med för närvarande en avdelning samt en lågstadieskola. Byggnaderna ligger mycket nära varandra vilketmöjliggör samarbete mellan skola och daghem och gör även att barnen känner varandra väl.

Högstadieelever går i Kyrkby högstadieskola som ligger i Prästgården i Jomala. Skolan är ett samarbete mellan Jomala, Lumparland, Lemland, Eckerö och Hammarland.