HeaderImage

Lumparlands skola

och daghemmet Videungen

Barn & Skola

I kommunen finns daghemmen Videungen och Myrstacken bredvid Lumparlands skola. Närheten möjliggör samarbete mellan skola och daghem, vilket gör att barnen känner varandra väl.